cls Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesinin verimli işlevselliğini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Kullandığımız ana çerez türlerini ve bunları ne için kullandığımızı öğrenmek için lütfen Çerez Politikası bölümümüzü okuyun.
Anasayfa Kurumsal Kalite Yaklaşımımız

Kurumsal Kalite Yaklaşımımız

KAYDIR KEŞFET • KAYDIR KEŞFET • KAYDIR KEŞFET • KAYDIR KEŞFET •

Kalite Politikamız

Adin Beach Resort & SPA Hotel, tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak, ulusal ve uluslararası pazarda her zaman lider olabilmek ve en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir.

Otellerimizin ana hedefi; Toplam Kalite Yönetimi kapsamında gerekli tüm koşulları sağlamak, Çevre Yönetimi konusunda başarıya ulaşmak, Güvenilir ve Helal gıdalar üretmek ve sunmak, misafir memnuniyetini sağlayabilmek, beklentilerini karşılayabilmek için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler vermek, sürekli gelişim ve yenilik yaklaşımı içinde hareket etmektir.

Toplam Kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını desteklemek, korumak, geliştirmek ve etkinliğini sürekli kılmak, öncelikli ve vazgeçilmez yönetim kuralımızdır.

Otellerimiz, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması ve helal turizm Hizmetleri ile hijyen şartlarını ön planda tutar, sağlıklı ve helal gıda üretimi ve sunumu için gerekli tüm önlemleri alır.

Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alır, hava, su ve toprak kirlenmesini, enerji tüketimini en aza indirgemek için gerekli önlemleri alır, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlar, kontrol eder ve sürekli iyileştiririz. İklim değişikliklerinin azaltılması, uyumu ve biyoçeşitlilik ekosistemlerinin korunmasını sağlarız.

Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenip, memnuniyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, misafirlerden gelen tüm yorum ve önerileri dikkate alır, değerlendirir ve  gerekli iyileştirmeleri yaparız.

Otellerimizin en önemli varlığı olan bilgi güvenliği konusunda en üstün özeni göstererek; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirip, içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korur, bilginin toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlarız.

Bütün bunlar ulusal ve uluslararası standartlar ile yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

(KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, MİSAFİR MEMNUNİYETİ, ÇEVRE VE HELAL TURİZM POLİTİKAMIZ)
 
ADİN BEACH HOTEL’de şartlara uygun bir ortam sağlanarak her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancıyla kendimize “sürekli iyileştirmeyi” amaç edinmiş bir kurumuz. Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı, tüm herkesin şikâyetlerini istedikleri an bize ulaştırabilmelerini sağlamayı ve haklarını korumayı, Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların için güvenli ve helal gıdaların sağlanmasını ve çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili tüm faaliyetleri yapmayı ve Entegre Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. Hizmet kalitemizi ve memnuniyetlerini sürekli ölçer ve iyileştiririz.

Otellerin sunduğu imkânların birbirine bu kadar yakınlaştığı dönemde sunduğumuz hizmetle misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeye karşılayarak kaliteli servis anlayışından asla ödün vermeyiz.
 
Tüm faaliyetlerimiz ile ilgili yasal şartlara uyarak, uluslararası standartlar doğrultusunda çalışarak Türkiye de lider dünyada tanınır bir otel olmayı hedefleriz. İşletmemizde gıdaların hammadde alımı, depolanması, hazırlanması ve sunum aşamalarında gıda güvenliği yasalarına, hijyen standartlarına uygun olarak, sağlıklı, hijyenik ve helal gıdalar üretip sunarız.
 
Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir.
Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.
 
Ekip çalışmasına ve eğitime verdiğimiz önemle, huzurlu çalışma ortamımızla, birbirimize ve ürettiğimiz hizmete sevgi, saygı ve güven ile çalışanlarımızın da misafirlerimiz kadar kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlarız.
İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz.
 
Satın alma faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alır, doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz.
 
Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlar ve yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz. Bulunduğumuz yerlerde yüksek kalitede hizmet vermek, istihdam sağlamak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.


YÖNETİM

@adinhotel Instagram

stars
Huzurun Ve Sınırsız
Hizmetin Keyfini Doyasıya
Yaşayacağınız Yer
REZERVASYON 444 7 107
Rezervasyon Yap!
left KAPAT • KAPAT • KAPAT • KAPAT • KAPAT • KAPAT •